Částice

Částice slovní druh

Částice obvykle stojí na začátku věty a vyjadřují vztah mluvčího k jeho výpovědi.