Podstatná jména

Podstatná jména slovní druh

Podstatná jména označují názvy osob, zvířat, věcí a dále vyjadřují názvy vlastností, dějů, činností a stavů.