Přídavná jména

Přídavná jména slovní druh

Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen.