Příslovce

Příslovce slovní druh

Příslovce vyjadřují bližší okolnosti dějů a vlastností.