Slovesa

Slovesa slovní druh

Slovesa vyjadřují činnost, stav nebo změnu stavu.