Spojky

Spojky slovní druh

Spojky spojují větné členy nebo věty.