Předložky

Předložky slovní druh

Předložky stojí před podtstanými jméne, zájmeny a číslovkami. Pomáhají vytvářet fráze.